Ik wil graag op de volgende nascholingsavonden aanwezig zijn:

  01: Digitale Les Emotie & Bewustwijn:

  02 Digitale Algemene Ledenvergadering:

  03 Digitale Les Levensbedreigende letsels:

  04 :

  05

  06

  07

  08

  09