ehbo-heemstede-burgerhulpverlening Burgerhulpverlening Heemstede

Gemeente Heemstede al sinds 2017 Hartveilig !!

 

In 2016 heeft de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders bepaald dat ook Heemstede een hartveilige gemeente moest worden. Onder leiding van het toenmalige Hartveilig wonen, inmiddels opererend als HartslagNu, werd een werkgroep opgericht dit doel te realiseren. Met veel enthousiasme heeft ook onze vereniging deelgenomen in deze werkgroep. Na een intensieve periode is het de werkgroep gelukt om begin 2017 het predicaat Hartveilig te verkrijgen voor de Gemeente Heemstede!

Burgerhulpverlening Heemstede

HartslagNu Heemstede is inmiddels uitgegroeid tot een netwerk van vrijwilligers, genoemd, Burgerhulpverleners, die binnen 6 minuten een reanimatie met AED opstart in het geval van een acute circulatiestilstand, met als doel de overlevingskans van het slachtoffer te vergroten.

 

HartslagNu Heemstede heeft 24/7 in totaal 30 AED’s ter beschikking, waarvan een groot aantal  op strategische plaatsen verdeeld over de gemeente in afgesloten, beveiligde en geconditioneerde buitenkasten zijn opgehangen. Het zijn deze AED’s die door de burgerhulpvelreners worden ingezet bij een reanimatie oproep.

Burgerhulpverlening Heemstede

HartslagNu Heemstede is inmiddels uitgegroeid tot een netwerk van vrijwilligers, genoemd, Burgerhulpverleners, die binnen 6 minuten een reanimatie met AED opstart in het geval van een acute circulatiestilstand, met als doel de overlevingskans van het slachtoffer te vergroten.

 

HartslagNu Heemstede heeft 24/7 in totaal 30 AED’s ter beschikking, waarvan een aantal  op strategische plaatsen verdeeld over de gemeente in afgesloten, beveiligde en geconditioneerde buitenkasten zijn opgehangen. Het zijn deze AED’s die door de burgerhulpvelreners worden ingezet bij een reanimatie oproep.

ehbo-heemstede-basis-cursus

GRATIS REANIMATIE TRAINING

 

In nauwe samenwerking met de gemeente Heemstede verzorgen wij jaarlijks een aantal gratis reanimatie-trainingen. Iedereen die woont en/of werkt in Heemstede en zijn/haar steentje wil bijdragen aan de veiligheid in Heemstede, nodigen wij uit om deel te nemen aan een van deze reanimatie trainingen. In een 4-uur durende training leren de instructeurs jou hoe je een REANIMATIE, inclusief gebruik van AED (automatische externe defibrillator) uitgevoerd dient te worden. Na afronding van deze training wordt je als deelnemer automatisch aangemeld als burgerhulpverlener bij het burgerhulpverleningsnetwerk van HartslagNu. Sinds 2022 is er tevens een 1-uur durende herhalingstraining voor de reeds geregistreerde burgerhulpverleners waarvan het reanimatie certificaat onlangs verlopen is of binnenkort velopen gaat.

 

TRAININGSDATA:

Met veel plezier hebben wij als vereniging diverse data kunnen plannen voor de burgerhulpverlening reanimatie trainingen 2024.  Ook in 2024 zijn er  twee verschillende avonden.  Allereerst is er de standaard 4-uur durende basis reanimatie training voor hen die burgerhulpverlener willen worden. Hiernaast zijn er de reanimatie herhalingstrainingen. Tijdens deze avonden worden de huidige burgerhulpverleners in de gelegenheid gesteld om hun vaardigheden in een korte herhalingstraining van ca. 60 minuten op te frissen waarna het certificaat weer voor 1 jaar verlengd zal worden.

Wilt u graag deelnemen aan één van de toekomstige basis- of herhalingsavonden? Meldt u dan snel aan voor één van de gepande avonden in 2023 (data worden vermeld in het aanmeldingsformulier)

Schrijf je nu in voor de gratis reanimatie training!

    Ik wil graag deelnemen op: